Activated Carbon and Campure Media

Activated Carbon and Campure Media

Activated Carbon and Campure Media

Activated Carbon and Campure Media

Activated Carbon and Campure Media
Activated Carbon and Campure Media
Tiếng việt English

Sản phẩm

Sản phẩm

Activated Carbon and Campure Media

Giá Liên hệ
Lượt xem 2074

Vật liệu hiệu quả lọc phân tử

Đầy đủ các vật liệu lọc phân tử cho sự kiểm soát của khí ăn mòn, khí độc, mùi hôi và khí gây ô nhiễm khác. 

Các vật liệu có thể được sử dụng như một phần của gói thiết bị gốc hoặc thay thế cho các vật liệu chi tiêu.

Phạm vi campure vật liệu bao gồm việc ngâm tẩm hóa chất các chất hấp phụ dựa trên alumina kích hoạt có thể được sử dụng riêng hoặc pha trộn với than hoạt tính.

Chi tiết
Thông số kỹ thuật

Vật liệu hiệu quả lọc phân tử

Đầy đủ các vật liệu lọc phân tử cho sự kiểm soát của khí ăn mòn, khí độc, mùi hôi và khí gây ô nhiễm khác. 

Các vật liệu có thể được sử dụng như một phần của gói thiết bị gốc hoặc thay thế cho các vật liệu chi tiêu.

Phạm vi campure vật liệu bao gồm việc ngâm tẩm hóa chất các chất hấp phụ dựa trên alumina kích hoạt có thể được sử dụng riêng hoặc pha trộn với than hoạt tính.

 

Kiểm soát ăn mòn- Quá trình quan trọng cho các nhà sản xuất

 • Công giải phóng khí có tính axit, có tính ăn mòn.

Dầu và khí ga ( Hóa dầu)

 • Bột giấy và giấy công nghiêp phụ thuộc vào hệ thống điều khiển điện đảm bảo cho hoạt động, an toàn và đem lại lợi nhuận.
 • Một số quy trình công nghiệp

Khai thác và luyện kim

Xử lý nước thải

 • Khí có nguồn gốc từ nguyên liệu hoặc hóa chất được sử dụng để xử lý.
 • Khí có thể làm suy giảm thiết bị điều khiển, hỏng hóc đột ngột.

Quá trình ngừng hoạt động dẫn đến giảm lại nhuận, tốn chi phí bảo trì.

 • OEM (Nhà sản xuất thiết bị gốc) sẽ xác định rõ điều kiện hoạt động của môi trường, như là 1 phần của qúa trình bảo hành bảo trì
 • Lọc phân tử là giải pháp đươc chấp nhận để kiểm soát ăn mòn trong phòng điều khiển.

Vật liệu hiệu quả lọc phân tử

Đầy đủ các vật liệu lọc phân tử cho sự kiểm soát của khí ăn mòn, khí độc, mùi hôi và khí gây ô nhiễm khác. 

Các vật liệu có thể được sử dụng như một phần của gói thiết bị gốc hoặc thay thế cho các vật liệu chi tiêu.

Phạm vi campure vật liệu bao gồm việc ngâm tẩm hóa chất các chất hấp phụ dựa trên alumina kích hoạt có thể được sử dụng riêng hoặc pha trộn với than hoạt tính.

 

Kiểm soát ăn mòn- Quá trình quan trọng cho các nhà sản xuất

 • Công giải phóng khí có tính axit, có tính ăn mòn.

Dầu và khí ga ( Hóa dầu)

 • Bột giấy và giấy công nghiêp phụ thuộc vào hệ thống điều khiển điện đảm bảo cho hoạt động, an toàn và đem lại lợi nhuận.
 • Một số quy trình công nghiệp

Khai thác và luyện kim

Xử lý nước thải

 • Khí có nguồn gốc từ nguyên liệu hoặc hóa chất được sử dụng để xử lý.
 • Khí có thể làm suy giảm thiết bị điều khiển, hỏng hóc đột ngột.

Quá trình ngừng hoạt động dẫn đến giảm lại nhuận, tốn chi phí bảo trì.

 • OEM (Nhà sản xuất thiết bị gốc) sẽ xác định rõ điều kiện hoạt động của môi trường, như là 1 phần của qúa trình bảo hành bảo trì
 • Lọc phân tử là giải pháp đươc chấp nhận để kiểm soát ăn mòn trong phòng điều khiển.

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến
Đối tác
Tin tức
backtop