Samos

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 4.9 114 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

Samos

Samos máy thổi tái sinh được thiết kế cho một trong hai: hoạt động chân không hoặc hoạt động áp lực. Nó có sẵn trong các thiết kế đơn hoặc hai giai đoạn để xử lý một loạt các yêu cầu lưu lượng và áp suất khác nhau:

- 100% hoạt động dầu - miễn phí

- Bảo trì miễn phí

- Đáng tin cậy, thiết kế đã được chứng minh

- Phiên bản chân không và áp lực có sẵn

- Bơm tốc độ đến 1554 CFM

Chân không 13,1 "HGV

Áp lực 6.2 PSIG

Samos SB 0050-1400

Samos SI 0045-2200