S-Flo A Series

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 4.8 114 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

S-Flo A Series

Ứng dụng: các ứng dụng nghi máy lạnh, ứng dụng lọc sơ.

Loại hình: nhiều túi túi lọc.

Trường hợp: thép mạ kẽm.

Vật liệu: Sợi tổng hợp.

EN 779: class 2002 lọc: F5, F6, F7, F8.

ASHRAE 52.2: 2007 bộ lọc lớp: Merv 10, Merv 11, Merv 13, Merv 14.

Đề xuất giảm thức áp: 450 Pa (đề nghị thay đổi kinh tế điểm 250 Pa).

Nhiệt độ: 70ºC tối đa trong việc liên tục.

Giữ khung: Mặt trận và truy cập mặt vỏ và khung có sẵn, Loại 8 và FC Vỏ.

Chống cháy: UL 900.

Catalogue kỹ thuật chi tiết