Panda

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 3.7 136 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

Panda

Panda rotary lobe vacuum boosters | Vacuum boosters for high suction capacity and low inlet pressure

Panda thùy quay lửa đẩy chân không, máy thổi thể tích không khí làm mát bằng kế để sử dụng kết hợp với một máy bơm ủng hộ. Một van bypass nội bộ cho phép hoạt động từ áp suất khí quyển đến cuối chân không.

  • Công suất hút cao
  • Van bypass nội
  • Độ tin cậy cao
  • Bảo trì tối thiểu
  • Bơm tốc độ tới 1500 CFM

Chênh áp đến 32 Torr

Panda WV 0250-1000 C

Panda WV 1500-4500 B/C

Panda WZ 0500-1000 A

Panda WZ 2000 A