Opakfil Green

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 3.3 122 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

Opakfil Green

Ứng dụng: các ứng dụng điều hòa nhiệt độ và cấp đầu tiên cho phòng sạch.

Loại: Hiệu quả cao, bộ lọc incinerable.

Khung: ABS.

Vật liệu: giấy sợi thủy tinh.

Separator: Hot-tan hạt.

Vật liệu làm kín: Polyurethane.

EN 779: class 2002 lọc: F6, F7, F8, F9.

ASHRAE 52.2: 2007 bộ lọc lớp: Merv 11, Merv 13, Merv 14, Merv 15.

Đề xuất giảm thức áp: 450 Pa (đề nghị thay đổi kinh tế điểm 350 Pa).

Nhiệt độ: 70ºC tối đa trong việc liên tục.

Lắp hệ thống: Mặt trận và truy cập bên nhà và khung có sẵn, Loại 8 và FC Vỏ.

Chống cháy: UL 900.

Catalogue kỹ thuật chi tiết