Mink

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 4.6 160 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

Mink

Mink chạy khô, không tiếp xúc với máy bơm vuốt quay kết hợp hiệu suất, độ tin cậy và hiệu quả thông qua các thiết kế sáng tạo.

- Nén dầu ít hơn 100%

- Bảo trì tối thiểu

- Mức độ cao về hiệu quả (CFM / BHP)

- Phiên bản chân không và áp lực có sẵn

Bơm tốc độ đến 325 CFM

Chân không đến 15 Torr (29,3 "HGV). Áp lực đến 31 PSIG

Mink MV 1202 A

Mink MM 1104-1402 Vacuum

Mink MM 1104-1322 Pressure

Mink MM 1402-1502 AV

Mink MI 1502 Vacuum & Pressure

Mink MI 2124-2122 Two Stage