Magnehelic® Differential Pressure Gages

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 4.8 97 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

Magnehelic® Differential Pressure Gages

Chọn gage Dwyer® Magnehelic® cho độ chính xác cao - đảm bảo trong vòng 2% giới hạn đo đầy đủ - và cho sự lựa chọn rộng của 81 Model có sẵn cho phù hợp với nhu cầu của bạn một cách chính xác. Sử dụng gage Magnehelic® đơn giản, nó nhanh chóng chỉ ra không khí thấp hoặc áp suất khí ăn mòn - hoặc là áp dương, áp âm (chân không) hoặc khác biệt. Thiết kế chống sốc, rung động và quá áp lực. Không có chất lỏng áp kế để bốc hơi, đóng băng hoặc gây ra các vấn đề độc hại. Nên nó không quá tốn kém

Các Magnehelic® gage là chuẩn công nghiệp để đo quạt và quạt áp lực, chênh áp lọc, tốc độ không khí, sụt áp qua tấm lỗ. Nó cũng kiểm tra kiểm soát tỷ lệ khí-khí và các van tự động, và theo dõi huyết áp và hô hấp ở thiết bị chăm sóc y tế.

Catalogue kỹ thuật chi tiết