HemiPleat Retrofit Cartridges

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 4.7 130 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

HemiPleat Retrofit Cartridges

- Cải thiện hiệu suất hoặc giải quyết các vấn đề như cuộc sống lọc ngắn với hệ thống thu hiện có. FARR Cartridges được thực hiện với các vật liệu HemiPleat® PolyTech ™ mới, xung làm sạch vật liệu tiên tiến nhất từng được thực hiện.

- Các hạt HemiPleat® tách mở ra nếp xếp thống nhất, cho phép làm sạch hiệu quả hơn và giảm áp suất thấp hơn.

- FARR cung cấp thay thế hộp mực nâng cấp để phù hợp với hầu như bất kỳ lọc Cartridges.

• Air Filter® Mỹ

• Torit®

• MAC Equipment®

• UAS / Bụi Hog®

• Micro-Air®

• Wheelabrator®

• Nordson®

• Steelcraft®

Catalouge kỹ thuật chi tiết