HemiPleat NoOval

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 3.1 174 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

HemiPleat NoOval

• Cải thiện hiệu suất hoặc giải quyết các vấn đề như cuộc sống lọc ngắn với hệ thống thu hiện có. Camfil Farr APC Cartridges được thực hiện với vật liệu HemiPleat® Nano mới cho hiệu quả lọc cao hơn và cải thiện phát hành bụi.

• Greater sử dụng vật liệu và lọc hiệu quả hơn cung cấp hiệu suất nâng cao và tuổi thọ dài hơn.

• Các HemiPleat® tách hạt mở ra các nếp gấp thống nhất, cho phép làm sạch hiệu quả hơn và giảm áp suất thấp hơn.

Catalogue kỹ thuật chi tiết