Dolphin

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 3.7 159 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

Dolphin

Dolphin vòng chất lỏng bơm chân không có thể bơm khí và hơi, cũng như chất lỏng bị cuốn theo. Thiết kế duy nhất và hai giai đoạn là có sẵn, với nhiều lựa chọn các vật liệu xây dựng:

- Chắc chắn và đáng tin cậy

- Thiết kế đã được chứng minh

- Lý tưởng cho các ứng dụng quy trình ướt

- Nhiều cấu hình sẵn

- Bơm tốc độ đến 2590 CFM

- Chân không đến 25 Torr (29 "HGV)

Dolphin LX 0030-0430 A/B

Dolphin LA 0053-5109

Dolphin LB 0063-4409