Cyclones

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 4.2 131 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

Cyclones

Ưu điểm của Cyclones:

• giảm áp suất ổn định cho một dòng khí được

• Hiệu quả cố định cho một tình trạng hạt được

• Không có bộ phận chuyển động; bộ lọc không thể thay thế

• Có khả năng xử lý nồng độ bụi rất cao

• Khả năng chịu nhiệt cao

hiệu quả

Lọc thô 95% đến 98% hiệu quả. Cyclone tăng hiệu quả với:

• Phân bố kích thước hạt thô

• Sản phẩm cao hơn trọng lượng riêng

• Mật độ khí thấp

• Giảm đường kính lốc xoáy (hai cơn lốc xoáy nhỏ song song sẽ có hiệu suất cao hơn so với một lốc xoáy lớn hơn với giảm áp suất bằng nhau)

• Đường kính đầu ra nhỏ hơn. Sự gia tăng áp suất giảm cũng có kết quả.

Catalogue kỹ thuật chi tiết