COBRA Semicon

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 3.4 86 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

COBRA Semicon

COBRA bơm chân không khô trục vít cho ngành công nghiệp bán dẫn

on-board điều khiển và chẩn đoán

khả năng chế độ nhàn rỗi

yêu cầu tiện ích thấp

thu hồi đầu tư cao

Bơm tốc độ đến 1711 CFM

Vacuum 7,5 x 10-4 Torr

COBRA BA 0100 B

COBRA BC 0100 E

COBRA BC 1000-2000 F

COBRA DS 0080-0160 C

COBRA DS 0600 D

COBRA DS 0700-2000 C

COBRA DS 1000-2000 F

COBRA DS 3010, 8161 D