COBRA

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 4.4 137 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

COBRA

COBRA vít khô máy bơm chân không được thiết kế cho các ứng dụng quy trình trong các thị trường hóa chất, dược phẩm, dầu khí và chất bán dẫn.

chạy khô, không liên hệ với hoạt động

đơn giản, thiết kế chắc chắn

phiên bản hóa học và không dùng hóa chất có sẵn

khả năng thích ứng cho một loạt các ứng dụng

Bơm tốc độ đến 385 CFM

Hút chân không để 0,0075 Torr

COBRA NC 0070-0250

COBRA NC 0100-0300 B

COBRA NC 0400-1000 B

COBRA NC 2500 B