CamCube HF, hộp lọc cho lọc túi

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 4.6 137 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

CamCube HF, hộp lọc cho lọc túi

Vật liệu housing: Kẽm nhôm. Theo yêu cầu bằng thép không gỉ (EN1.4301 SS).

Bộ lọc: Túi lọc như Hi-Flo XL và TP-Flo XL. bộ lọc nhỏ gọn như Opakfil. Xem các trang có liên quan trong danh mục cho dữ liệu kỹ thuật về các bộ lọc

Lưu lượng: Luồng không khí khuyến cáo trong một bộ lọc phân đầy đủ (592 x 592 mm) là 3.400 m3 / h. Xem các trang có liên quan trong danh mục để biết thêm thông tin

Phụ kiện:

- Feets điều chỉnh (4 mỗi bộ) refrence 550.902

- Nipples cho giảm áp lực cung cấp riêng biệt (2 mỗi bộ) refrence 550.901

- Nipples cho nhà máy giảm áp lực gắn kết (2 mỗi bộ) refrence 550.900

- Tay cầm có khóa

- Kết nối mặt bích

Lọc sơ lắp đường khe lắp rộng 50 hoặc 100 mm

Catalogue kỹ thuật chi tiết