AP Eleven

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 4 172 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

AP Eleven

Đặc điểm: Lọc tấm M5 theo tiêu chuẩn EN779
ASHRAE 52.2:2007: MERV 10.
Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp

Chênh áp thay thế: 250 Pa.
Nhiệt độ: Tối đa 70º C trong điều kiện làm việc liên tục.
Tiêu chuẩn chống cháy: UL 900.

Catalogue kỹ thuật chi tiết