Activated Carbon and Campure Media

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 4.2 103 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

Activated Carbon and Campure Media

Vật liệu hiệu quả lọc phân tử

Đầy đủ các vật liệu lọc phân tử cho sự kiểm soát của

khí ăn mòn, khí độc, mùi hôi và khí gây ô nhiễm khác. Các

vật liệu có thể được sử dụng như một phần của gói thiết bị gốc hoặc

thay thế cho các vật liệu chi tiêu.

Phạm vi campure vật liệu bao gồm việc ngâm tẩm hóa chất

các chất hấp phụ dựa trên alumina kích hoạt có thể được sử dụng riêng của họ

hoặc pha trộn với than hoạt tính.

Catalogue kỹ thuật chi tiết