Absolute™ VG HF - E10, H13

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 4.7 163 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

Absolute™ VG HF - E10, H13

Application: Very high efficiency final filtration for air conditioning systems, housings or
diffusers.
Type: Very high efficiency incinerable.

Lọc Hiệu suất cao:

- Vật liệu lọc: Giấy sợi thủy tinh, Khung: Polypropolene and ABS

- Kiểu chia gió: Mini-Pleat

- Chênh áp khuyến cáo thay thế: 450 (Pa)

- Test: 100% riêng biệt mỗi lọc có đính kèm Test Report


Catalogue kỹ thuật chi tiết