Absolute™ VE XL, XXL - E11, H13, H14

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 4 144 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

Absolute™ VE XL, XXL - E11, H13, H14

Lọc HEPA lưu lượng cao

- Vật liệu lọc: Giấy sợi thủy tinh, Khung: Thép mạ kẽm

- Gasket: Endless polyurethane gasket

- Chênh áp khuyến cáo thay thế: 600 (Pa)

- Test: 100% riêng biệt mỗi lọc có đính kèm Test Report

- Đạt tiêu chuẩn chống cháy: DIN 53438 Class F1

Catalogue kỹ thuật chi tiết