Absolute™ CM - E11, H13

Giá: Liên hệ
Trạng thái: Đã bán 0 cái - 0 ý kiến
Vùng:
  • Đặt mua:
  • Cái(Kho1000Cái)
Bình chọn Overall Rating 3.7 150 Phiếu
  • Đặt mua
  • Yêu thích

Absolute™ CM - E11, H13

Ứng dụng: hiệu quả rất cao lọc cuối cùng.

Loại: Đóng pleated lọc hiệu quả rất cao.

Khung: Mật độ trung Fibre (MDF) bảng.

Gasket: Endless polyurethane đệm ở đầu vào.

Vật liệu: giấy kính xếp li.

Separator: nóng chảy hạt.

Vật liệu làm kín: Polyurethane.

EN 1822: class 2009 lọc: E11, H13.

MPP hiệu quả: E11: ≥ 95%, H13: ≥ 99,95%.

DOP hiệu quả: ≥ 99%.

Đề xuất giảm áp lực cuối cùng: 500 Pa.

Mức thu tối đa dòng: tốc độ dòng chảy danh nghĩa, nếu không giảm hiệu quả.

Nhiệt độ: 70ºC tối đa trong việc liên tục.

Hệ thống lắp đặt: FCB Ở đâu, ống dẫn, khuyếch tán, CAMSAFE.

Catalogue kỹ thuật chi tiết