Lọc không khí cho Phòng sơn Ô tô - lọc Camfil
Lọc không khí cho Phòng sơn Ô tô - lọc Camfil Bình chọn Rating 4.4119 Phiếu

1.png

2.png

Hình 1 Một số khách hàng tiêu biểu của Camfil trên Toàn cầu

1. Lọc không khí trong Phòng sơn:

3.png

Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hệ thống thông gió và một số sản phẩm lọc Camfil phổ biến dành cho Phòng sơn

2. AHU trong hệ thống thông gió Buồng sơn:

4.png

Hình 3 Quy trình lắp đặt lọc

* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 3:

+ Dismount old filters: Tháo dỡ bộ lọc cũ,

+ Clean filter bank: Làm sạch các giàn khung đỡ,

+ Install new filters: Lắp đặt lọc mới vào.

3. Trần buồng sơn:

5.png

Hình 4 Lắp đặt trên trần buồng sơn

4. Buồng sấy:

6.png

Hình 5 Hình tham khảo

- Thêm chất lượng và giá trị:​

7.png

7.png

+ Camfil có thể cung cấp một giải pháp toàn diện duy nhất có nguồn gốc, bởi mở rộng phạm vi của chúng ta về các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.

+ Camfil như là một nhà sản xuất dẫn đầu thị trường, đã được khai thác từ các chuyên gia hàng đầu trong việc cung cấp giải pháp "thực hành Kỹ thuật xuất sắc nhất".

+ Một hệ thống HVAC là không bắt buộc, tuy nhiên quản lý nó được!

5. Không khí sạch với lợi ích kinh tế:

1.png

- Life Cycle Cost - Chi phí vòng đời (LCC) - chuẩn bị báo cáo LCC của bạn:

2.png

Hình 6 Hình tham khảo

6. Quản lý Bộ lọc không khí:

+ Các kỹ sư có kinh nghiệm,

+ Hệ thống quản lý,

+ Hỗ trợ nội bộ,

+ Tiếp xúc cục bộ,

+ Kế hoạch thay thế các bộ lọc,

+ Dự đoán để bảo trì,

+ Gián đoạn tối thiểu,

+ Dịch vụ giá trị gia tăng

+ Cải tiến liên tục

3.png

Hình 7 Các chuyên gia đang quan sát thảo luận

+ Đo áp suất,

+ Báo cáo khuyết tật,

+ Biên bản kiểm tra,

+ Hồ sơ thay đổi bộ lọc,

+ Buồng đếm hạt bụi và HT tùy chọn.

4.png

Hình 8 Hình minh họa

- Trong thử nghiệm Situ:

+ Eurovent 4/10 hoặc ASHRAE,

+ Hiệu suất đảm bảo,

+ Chính xác và lặp lại,

+ Bằng chứng không thể chối cãi.

5.png

Hình 9 Hình minh họa

7. Dịch vụ vệ sinh không khí:

+ Nhật ký vệ sinh,

+ Đánh giá rủi ro,

+ Làm sạch đường ống,

+ Giám sát và báo cáo tình trạng,

+ Làm sạch coil,

+ Lấy mẫu IAQ.

6.png

Hình 10 Vệ sinh hệ thống thông gió

8. Dịch vụ Năng lượng Camfil:

Bảng giám sát Năng lượng lọc Camfil:

7.png

Hình 11 Đồ thị Tiêu thụ năng lượng

9. An toàn và môi trường:

+ Đánh giá rủi ro,

+ Phương pháp báo cáo,

+ Thợ máy được đào tạo,

+ Sổ tay hoạt động.

8.png

10. Tính bền vững:

- Tập trung chủ yếu vào chi phí và bảo vệ môi trường.

- Giải pháp lọc không khí của chúng tôi đóng góp vào:

+ Chất lượng không khí trong nhà tạo sự khỏe mạnh,

+ Giảm "dấu chân carbon",

+ Giảm tiêu thụ năng lượng,

+ Chứng nhận ISO 14000/50001,

+ Hãy sử dụng giấy chứng nhận Eurovent của chúng tôi (Phân loại mức tiêu thụ năng lượng).

9.png

11. Thông tin chi tiết:

- Để biết thêm thông tin sử dụng tài liệu phân khúc của chúng tôi và phần ô tô trên trang web của chúng tôi.

10.png

Cần gì thêm về sản phẩm Camfil, anh/chị vui lòng liên hệ:

Hotline: 0907 799 767 (Ms. Phượng)

E-mail: info@27mec.com.vn

Bài đăng cùng chủ đề